Ухапване от змия

Змия, змийски, охапан от змия, охапване, змийско, нахапан от змия, отрова, смърт


Незабавно над ухапаното място се прави здрава превръзка, която се държи до получаването на лекарска помощ (1/2-1 час). Ако има възможност, с обгорен нож върху предварително дезинфекцираното с йод място на ухапването се правят няколко наранявания, за да изтече обилно кръв. На болния се дават течности. Той веднага се отвежда в лечебно заведение

Selo-Banya.com - RSS

Популярни публикации

Лечебни препоръки